PLAI is een nieuwe en speelse aanpak van de AI-methode (Appreciative Inquiry).

Appreciative Inquiry (afgekort AI, vertaald: Waarderend Onderzoek) is een krachtige methode waarmee medewerkers en stakeholders in arbeidsorganisaties samen hun werk innoveren.

Het doel van het PLAI-project is om diverse medewerkers actief te betrekken bij deze veranderingsprocessen, van laag tot hoog, ook zij die minder talig aangelegd zijn, de introverten,  de kwetsbare groepen. Dit gebeurt via traditionele en digitale spelvormen in de 5 fasen van het AI-proces:

Van probleem naar positief geformuleerd kernthema (‘affirmative topic’). Het afbakenen en geschikt formuleren van de focus.

 1. Discovery – vertellen: Het ontdekken van processen die goed werken, zoeken naar de positieve kern, wat zijn onze beste ervaringen rond het gekozen onderzoeksthema tot nu toe?
 2. Dream – verbeelden: Het verbeelden van wat mogelijk zou zijn in de toekomst, wat is de toekomst die we wensen?
 3. Design – vormgeven: Het ontwerpen en plannen van wat mogelijk zou zijn in de toekomst, waar willen wij binnen bepaalde tijd staan, hoe ziet dat er dan uit?
 4. Destiny – verwezenlijken: Het implementeren van het voorgestelde design, welke concrete acties en projecten zetten we op, waar beginnen we en hoe betrekken we anderen?

AI vertrekt vanuit een sterk  beschrijvende en beeldende kracht, die via spelvormen nog verbreed en versterkt worden. Op die manier kunnen alle werknemers en stakeholders meedenken over mogelijke antwoorden op prangende organisatievraagstukken en participeren in innovatie en co-creatie. De spelvormen ondersteunen de 5 basisprincipes van AI:

 • hoe we praten, bepaalt wat we doen
 • organisaties zijn een verhaal-in-wording
 • onderzoek is een interventie
 • de verbeeldende toekomst is een motor voor verandering
 • praten over wat er is stimuleert een generatieve dialoog.

Het AI-spel neemt enerzijds de reële context als uitgangspunt, om zo dicht mogelijk bij het positieve kernthema te blijven maar maakt het daarnaast ook mogelijk om uit de huidige context te stappen en out-of-the-box te denken. Een AI-spel stelt organisaties in om hun uitdagingen op een participatieve wijze aan te pakken en zichzelf te innoveren zodat ze de gewenste (en steeds evoluerende) rol blijven spelen in onze snel veranderende samenleving.

Het toepassingsgebied en de doelgroepen voor het PLAI-project zijn zeer ruim. In het PLAI –project werken we in eerste instantie richting werkenden, in allerhande arbeidsorganisaties:

 • Bedrijven
 • Overheden
 • Social Profit organisaties
 • Sociale economie
 • Verzorgingsinstellingen
 • Onderwijsinstellingen
 • Ondernemersgroepen zoals middenstandsraden,….

Andere doelgroepen kunnen zijn:

 • Buurten en wijken (buurtontwikkeling)
 • Gemeenten (beleidsparticipatie van inwoners)
 • Werkzoekenden (via hulp- en dienstverleners die met PLAI aan de slag gaan)

De ambities van het PLAI-project zijn:

 • een ruimer speelveld openen bij het ontdekken van talenten en competenties
 • Iedereen al spelend betrekken en zo bijdragen aan de ontwikkeling van zijn organisatie, ook anderstaligen en kansengroepen
 • De spelvorm hanteren als roldoorbrekend element en als positieve insteek bij verbeterprocessen.
 • de beleidsvisie van onderwijs en ondernemen rond gaming ondersteunen.
 • Medewerkers synchroon en asynchroon laten samenwerken via de spelvorm, ook buiten hun comfortzone.

Het PLAI-project wordt uitgevoerd door volgend consortium van partners:

 • Centrum Informatieve Spelen vzw (C.I.S.) : een vormingsdienst met meer dan 40 jaar ervaring in het ontwerpen, verspreiden en begeleiden van informatieve spelen  www.spelinfo.be
 • De MAD Faculty behoort tot LUCA School of Arts en biedtopleidingen aan  in de beeldende en audiovisuele kunsten: grafisch ontwerp, vrije kunsten, productdesign, animatiefilm, tv/film en communicatie&media design. Eén van de onderzoeksgroepen, Play&Game, brengt zijn ervaring en deskundigheid rond digitale spelen in in het PLAI-project.  www.mad-fac.be
 • Van de UCLL (University Colleges Leuven Limburg) werken twee verschillende groepen mee aan het PLAI-project (www.ucll.be ):
 • De expertisecel [ED+ict] is gespecialiseerd in gaming-didactiek: Op welke wijze kunnen serious games met een didactische meerwaarde ingezet worden?  edict.khlim.be
 • Quadri, de overkoepelende organisatie voor onderzoek en dienstverlening van de UCLL, coördineert de ontwikkeling, de testing en het projectmanagement van het PLAI-project. www.khlim.be/pagina-quadri/onderzoek-ontwikkeling
 • Thomas More hogeschool Geel, opleiding Sociaal Werk,  brengt zijn jarenlange expertise in zake organisatieontwikkeling via Appreciative Inquiry in. www.thomasmore.be
 • Stebo is een dienstenorganisatie die werkt aan de ontwikkeling van verenigingen, scholen, bedrijven,  organisaties, en ook lokale entiteiten als buurten, steden en gemeenten.
  De afdeling Academie brengt zijn know how in over Appreciative Inquiry en Lerende Netwerken. www.stebo.be

Contact: luk.indesteege@ucll.be

PLAI is project nr. 4846 van het ESF-programma doelstelling 2  (2007 – 2013) Oproep 268   INNOVATIE

banner