plai - header frontpage

Let’s PLAI

Stel je even voor … . Er is een spel waarmee je in de organisatie écht iedereen actief kan betrekken in veranderingsprocessen. De waarderend onderzoekende aanpak legt meteen de focus op wat werkt, goed is, sterk is. Iedereen voelt zich helemaal verbonden met het veranderingsvraagstuk. Iedereen doet enthousiast mee. De gedrevenheid om met z’n allen samen toekomst te maken is bijzonder groot … .

gevalideerd product

Een droom? PLAI maakt het waar. PLAI is in eerste instantie opgezet voor werkenden in arbeidsorganisaties. PLAI is ook bruikbaar in heel wat andere groepscontexten: in groepen werkzoekenden of startende ondernemers, in buurten en wijken, in vrijwilligerswerkingen. De mogelijkheden zijn legio.

De waarderende onderzoekende aanpak of Appreciative Inquiry (AI) is een beproefde veranderingsmethode. PLAI voegt iets toe aan deze aanpak. Door PLAI toe te passen bereikt de procesbegeleider ook mensen die sterker zijn in beelddenken dan in woorddenken of graag creatief aan de slag gaan.

Flexibel PLAI-speelmateriaal
Je kan snel en eenvoudig aan de slag met PLAI. Je kan gebruik maken van een aantal ‘speelborden’. Die zijn eenvoudig downloadbaar via www.plai.be.

Je kan het hele proces PLAI-gewijs doorlopen of een deel ervan. Je kan je laten inspireren door de lijst van creatieve materialen op www.plai.be. Een handleiding geeft de nodige uitleg bij alle PLAI-stappen.

Een PLAI-film als verslag
Naast de speelborden is er ook nog de applicatie digiPLAI. Je kan deze gebruiken om informatie vooraf te posten, zoals bijvoorbeeld het positief kernthema. Je kan ze ook gebruiken om informatie weer te geven, bijvoorbeeld: een woordenwolk van de elementen uit de beste verhalen. Of, om foto’s van creaties up te loaden, zoals bijvoorbeeld: beelden van de toekomstontwerpen. Eens gevuld, kan je digiPLAI benutten als verslag. Alle info kan gedeeld worden met elkaar en indien gewenst ook met anderen.

PLAI- Infosessies en opleidingen
Wil je PLAI beter leren kennen of actief gebruiken?  Neem dan deel aan een infosessie of opleidingsdag.
Wil je in de eigen organisatie informatie krijgen over PLAI, contacteer dan ann.engelen@stebo.be.

Een sterk PLAI-samenwerkingsverband
De UCLL (University Colleges Leuven Limburg) : www.ucll.be
Centrum Informatieve Spelen vzw : www.spelinfo.be
De MAD Faculty behoort tot LUCA School of Arts :  www.mad-fac.be
Thomas More hogeschool Geel, opleiding Sociaal Werk: www.thomasmore.be
Stebo: www.stebo.be

Vragen over PLAI of suggesties: luk.indesteege@ucll.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *