Stel je even voor … . Er is een spel waarmee je in de organisatie écht iedereen actief kan betrekken in veranderingsprocessen. De waarderend onderzoekende aanpak legt meteen de focus op wat werkt, goed is, sterk is. Iedereen voelt zich helemaal verbonden met het veranderingsvraagstuk. Iedereen doet enthousiast mee. De gedrevenheid om met z’n allen samen toekomst te maken is bijzonder groot … .

Een droom? PLAI maakt het waar. PLAI is in eerste instantie opgezet voor werkenden in arbeidsorganisaties. PLAI is ook bruikbaar in heel wat andere groepscontexten: in groepen werkzoekenden of startende ondernemers, in buurten en wijken, in vrijwilligerswerkingen. De mogelijkheden zijn legio.

De waarderende onderzoekende aanpak of Appreciative Inquiry (AI) is een beproefde veranderingsmethode. PLAI voegt iets toe aan deze aanpak. Door PLAI toe te passen bereikt de procesbegeleider ook mensen die sterker zijn in beelddenken dan in woorddenken of graag creatief aan de slag gaan.

Flexibel PLAI-speelmateriaal
Je wilt aan de slag met PLAI? Dat kan. Je kan het hele proces PLAI-gewijs doorlopen of een deel ervan. Je krijgt toegang tot het PLAI-materiaal op www.plai.be, na het volgen van een PLAI-opleiding. Daarin leer je het speelmateriaal actief gebruiken: de PLAI-speelborden, digiPLAI én de uitgebreide PLAI-handleiding. Je ontvangt na de opleiding jouw persoonlijke toegangscode.

Een PLAI-film als verslag
Naast de speelborden is er de applicatie digiPLAI. Je kan deze gebruiken om informatie vooraf te posten, zoals bijvoorbeeld het positief kernthema. Je kan ze ook gebruiken om informatie weer te geven, bijvoorbeeld: een woordenwolk van de elementen uit de beste verhalen. Of, om foto’s van creaties up te loaden, zoals bijvoorbeeld: beelden van de toekomstontwerpen. Eens gevuld, kan je digiPLAI benutten als verslag. Alle info kan gedeeld worden met elkaar en indien gewenst ook met anderen.

banner